LO åpner for utvidet prøvetid - Fagforbundet

LO åpner for utvidet prøvetid

4442555e8f11362ab312ddeff2e36fd99e5851

Regjeringens ønske om mer midlertidighet i arbeidslivet avvises av LO. Gjør det mulig å utvide prøvetida fra 6 til 9 måneder, er LOs forslag. Yrkesfaglige seksjoner Meninger Om fagbladet Kurs Tips Fagbloggen PDF Mottrekk: LO-leder Gerd Kristiansen sier et klart nei til mer midlertidig ansettelser. Men i sitt høringssvar åpner LO for å utvide prøvetida fra 6 til 9 måneder. Foto: Tri Nguyen Dinh Foto: Tri Nguyen Dinh LO åpner for utvidet prøvetid Regjeringens ønske om mer midlertidighet i arbeidslivet avvises av LO. Gjør det mulig å utvide prøvetida fra 6 til 9 måneder, er LOs forslag. SVEIN-YNGVE MADSSEN - sym@lomedia.no Tips en venn Skriv ut Publisert 23.09.2014 kl 11.42 LO mener at forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer av reglene om midlertidige ansettelser, strider mot departementets eget mål om at hovedregelen skal være faste ansettelser. I sitt høringssvar som LO-sekretariatet godkjente i dag, skriver LO at «forslaget innebærer at midlertidig ansettelse kan gjøres vilkårsfritt og komme i stedet for fast tilsetting.» LO understreker at det er uheldig i et likestillingsperspektiv. Og reiser også spørsmålet om forslagene bryter med EU-direktivet om midlertidig ansettelse. Opptatt av AML? Diskutér på Facebook! Utvidet prøvetid Departementets argumentasjon for endringer i Arbeidsmiljøloven er å lette tilgangen til arbeidsmarkedet. LO påpeker at dette kan man oppnå ved å endre paragraf 15-6 om prøvetid slik at det blir mulig å utvide prøveperioden forlenges fra seks til opp til ni måneder. – Ved å foreta endring av prøvetidsbestemmelsen ivaretas formålet bak lovforslaget, herunder arbeidsgivers behov for redusert risiko ved ansettelser, samtidig som man unngår de usikre effektene lovforslaget har på arbeidslivet, samt for Norges forpliktelser etter EU-regelverket på området, står det i LOs høringssvar. I brevet heter det også at selve motivasjonen for forslaget – den som skal nyte godt av den utvidete adgangen til midlertidig ansettelser, og som har vist faglig skikkethet, redelighet og pålitelighet, vil være best tjent med utvidet prøvetid og ikke midlertidighet. Med en kort oppsigelsfrist på 14 dager og få tvister knyttet opp mot oppsigelser etter prøvetid, mener LO at dette likevel vil være en god ordning også for arbeidsgiverne. Mange motargumenter LOs høringssvar inneholder en rekke argumenter mot en utvidet bruk av midlertidige ansettelser. Det vises til at de som er midlertidig ansatt i mindre utstrekning enn fast ansatte får ta del i kompetanseutvikling. Midlertidig ansatte blir dårligere integrert i virksomheten. Det advares mot bruk av mer midlertidighet i et arbeidsliv preget av useriøse aktører og økt kriminalitet. – Fremfor å utvide adgangen til å ansette midlertidig, trenger vi et arbeidsliv preget av trygghet og forutsigbarhet omkring egen ansettelsessituasjon slik at ansatte tør å si i fra om lovbrudd og kritikkverdige forhold, mener LO. Det vises også til erfaringer fra Sverige og internasjonal forskning som dokumenterer at liberalisering fører til færre fast ansatte og flere midlertidige. OECD på laget LO trekker også fram OECDs Employment Outlook som over flere år har trukket fram negative konsekvenser knyttet til midlertidighet, Det dreier seg om lavere lønn, mindre jobbtrygghet og mindre investeringer i de ansatte. Og OECD har ikke klart å påvise at resultatet blir flere sysselsatte. Ifølge OECD påvirkes også arbeidsmiljøet negativt. Midlertidig ansatte er mer utsatt for fysisk helserisiko på jobben, mer mobbing og blir i mindre grad integrert sosialt på arbeidsplassen. – LO er sterkt imot en generell utvidelse av adgangen til å ansette midlertidig, er hovedkonklusjonen avslutningsvis i høringssvaret til Arbeids- og sosialdepartementet. Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen  Mest lest Slutter i protest mot privatiseringen 03.09.2014 Masseflukt fra privatiserte barnehager 05.09.2014 Skal det være en barnehage eller 10? 28.08.2014 – Tillitsvalgte må stille større krav til kommunale innkjøp 09.09.2014 Selger brusmaskin laget i strid med folkeretten 22.09.2014 Besøk: Keysers gate 15 (4. Etasje) Post: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 23 06 40 00 Faks: 23 06 44 07 Epost: Redaksjonen REDAKSJONEN Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Fagbladet er medlem av Den Norske Fagpresses Forening Og redigeres etter Redaktørplakaten Vær Varsom-plakaten Tekstreklameplakaten

LO åpner for utvidet prøvetid

Regjeringens ønske om mer midlertidighet i arbeidslivet avvises av LO. Gjør det mulig å utvide prøvetida fra 6 til 9 måneder, er LOs forslag.

LO mener at forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer av reglene om midlertidige ansettelser, strider mot departementets eget mål om at hovedregelen skal være faste ansettelser.

I sitt høringssvar som LO-sekretariatet godkjente i dag, skriver LO at «forslaget innebærer at midlertidig ansettelse kan gjøres vilkårsfritt og komme i stedet for fast tilsetting.» LO understreker at det er uheldig i et likestillingsperspektiv. Og reiser også spørsmålet om forslagene bryter med EU-direktivet om midlertidig ansettelse. Les forøvrig  http://www.fagbladet.no/forsiden/lo_%C3%A5pner_for_utvidet_prvetid_289087.html