Omsorg ved livets slutt - Fagforbundet

Omsorg ved livets slutt

Seksjon helse og sosial inviterer til gratis Fagdager for medlemmer med temaet Omsorg ved livets slutt. Målgruppe: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, elever ved helse- og oppvekstfag og andre.

28. februar 2017: Orkanger, Orkdal rådhus
Påmeldingslink og frist for påmelding 24. februar
https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/omsorgvedlivetssluttorkdal/register

1. mars 2017: Namsos, Folkets hus
Påmeldingslink og frist for påmelding 26. februar
https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/omsorgvedlivetssluttnamsos/register

2. mars 2017: Stjørdal, Ole Vik videregående skole
Påmeldingslink og frist for påmelding 26. februar
https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/omsorgvedlivetssluttstjordal/register

 

Forelesere:  
Gro Anita Dale – Lege, fagutvikler ved Verdighetssenteret 
Olaug Finsrud – Fagkonsulent Omsorg ved livets slutt


Program:
Kl. 10.00 – 10.45:
Introduksjon om Verdighetsenteret, Eldreomsorg i et nasjonalt perspektiv
v/ Olaug Finsrud
Kl. 11.00 – 11.45:
Forberedende samtale og Palliativ plan
v/ Gro Anita Dale

Kl. 11.45 – 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 – 13.15:
Verdighet i praksis v/ Olaug Finsrud
Kl. 13.30 – 14.15:
Demens og palliasjon v/ Gro Anita Dale

 

Permisjon må avklares med arbeidsgiver. Reise må dekkes av den enkelte.

Velkommen til en dag med faglig inspirasjon!

Kursleder:
Tove Randi Olsen
seksjonsleder helse og sosial
Fagforbundet Trøndelag