Fagdager for renholdere - Fagforbundet

Fagdager for renholdere

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer til fagdager for renholdere. Dagene arrangeres på Quality Airport hotell, Stjørdal sentrum 3. - 4. oktober 2017.

Tid:                 Tirsdag 3. oktober og onsdag 4. oktober 2017
Sted:               Quality Airport Hotell Værnes – Stjørdal sentrum

Tema:
Tirsdag 3. oktober klokka  10.00 -  17.00

Grunnleggende kurs i renholdsfaget, metoder, kjemi, maskiner, gulvtyper etc.

Onsdag 4. oktober klokka 09.00- 15.30

Ergonomi i renholdsfaget

Foreleser begge dager: Liss J. K. Tunheim

Økonomi/reisemåte/permisjon:

  • Utgifter til reise fordeles på deltagende fagforeninger (reisefordeling)
  • Det skal søkes permisjon med lønn. Evt. tapt arbeidsfortjeneste må dekkes av fagforeningen
  • Reisen skal foregå på billigst mulig måte. Kjøring skal avklares med den som er ansvarlig for arrangementet.

Påmelding:
Ta kontakt med din lokale fagforening og påmelding. Frist for påmelding er 8.september 2017.

Evt. spørsmål rettes til seksjonsleder Børge Tingstad, mobiltlf: 922 37643
e-post: borge.tingstad@fagforbundet.no

Med dette håper vi på mange deltagere og en spennende faglig oppdatering.