Fagforbundet Flatanger

Fagforeningas forside arkiv

- Alarm på feil grunnlag

- Fagforbundet vil ha lovregulering av SFO, med krav til areal, miljø og bemanning. Men glem ikke at i SFO jobber mange mennesker med lang erfaring og høy kompetanse, selv om de ikke er faglærte, sier leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.

Dropper 6-timers forsøk (Adresseavisen 08.09.2006)

Nardo Bil avslutter ordningen med sekstimersdag for de ansatte.

Regionmøte i Trondheim 28. - 30. august 2006

I år var Fagforbundet Sør-Trøndelag vertskap for fylkesstyrene og ansatte i Fagforbundet Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. På sakskartet stod bl.a. forvaltnings- og regionreformen, fagligpolitisk arbeid - hvordan driver vi valgkamp -og forbundets organisasjons- og evalueringsprosjekt.

Regjeringen med nytt grep for å få ned sykefraværet

1. nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen, er forbauset over regjeringens utspill om nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Det nye er i hovedsak at arbeidsgiverne skal finansiere en del av sykepengeutgiftene.

Hovedavtaler - trykking

Forbundet får stadig spørsmål om når de ulike hovedavtalene blir sendt ut/ferdig trykket/lagt på nettsidene.

Status forhandlingsområdene

Her finner du en oversikt over de avtaleområder Fagforbundet forhandler på og status for de forskjellige områdene per 18. august 2006.

Årets TV-aksjon 2006 Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser har fått TV-aksjonen som skal arrangeres 22. oktober 2006. - Et kjempeløft for vårt arbeid for mennesker som er rammet av kriser utenfor medienes søkelys og glemt av verden, sier styreleder Ingvil Sørbye.

Kvinner på tvers 23. og 24. september 2006

Årets konferansen har to hovedtema: Med stoppeklokke inn i framtida? og en utfording til den rødgrønne regjeringen bl.a. når det gjelder strategi for likelønn og økonomisk sjølstendighet og sekstimersdagen.

Verving juli 2006

Tallene for juni viser at feriemodusen har begynt. Det har jo vært en aktiv vår, så det er naturlig at aktiviteten avtar litt utover sommeren.

Verving august 2006

Sommeren er nok ikke det tidspunktet hvor vi verver mest. Det har jo sine helt forståelige grunner. Totalt sett ligger Sør-Trøndelag nå på 2. plass når det gjelder økning av yrkesaktive medlemmer i 2006. Det kan vi være stolte av.