Fagforbundet Flatanger

Fagforeningas forside arkiv

Rammeoverføring til kommunene

Gå inn på linken under, så finner dere økning i rammeoverføringene til kommunene - brutt ned på den enkelte kommune. Finn din kommune, og bruk anledningen til å peke på hva medlemmene i din forening mener kommunene bør bruke de ekstra midlene til.

Medlemsutvikling 1. november 2005

Fagforbundet har nå 284 953 medlemmer, herav 187 450 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 644 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 278 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 928 medlemmer totalt og 3 996 yrkesaktive medlemmer.

Positiv pressekonferanse om 6-timers dagen

Fagforbundet Sør-Trøndelag har nettopp avholdt sin første pressekonferanse. Det ble en positiv opplevelse. NRK møtte opp med journalister fra både TV og radio. I tillegg møtte Adresseavisen og Fagbladet.

Pressekonferanse om 6-timersdagen

Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterer med dette til en kort pressekonferanse i anledning resultatet av en landsomfattende spørreundersøkelse/gallup utført av Sentio: onsdag 2. november 2005 kl. 12:00 på Team Trafikk, styrerommet, Sorgenfriveien 7, Trondheim.

Rapport fra ledersamlingen 20. oktober 2005

25 fagforeningen fra Sør-Trøndelag var tilstede for å høre 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet snakket om organisasjonens arbeid og økonomi.

Representantskapsmøte 17. november 2005

Stedet blir Nova Kurs og konferanse, Trondheim, og temaet er evaluering av valgkampen og utfordringer etter valget. Forbundsleder Jan Davidsen vil innlede til debatt. I tillegg vil det bli behandlet en sak om opplæringskontingent fra fagforeningene for organisatorisk opplæring.

Fagforbundet barneby - verveaksjon

Vi drar i gang en ny verveaksjon som skal gå fram 31.01.05. 3 vinnere blir trukket ut til å være med til grunnsteinnedleggingen i Huambo i august 2006.

Vi gratulerer

Vår opplæringsansvarlig i Sør-Trøndelag Judith Refsnæs fyller 60 år idag 24. oktober. Hun er behørlig feiret med sang, kaffe og kake, blomster og gaver.

Støtte til TV-aksjonen "Drømmefanger"

Fagforbundet Meldal bevilger kr. 1000,- til TV-aksjonen "Drømmefanger" og oppfordrer alle andre fagforeninger til å gjøre det samme.

Innmeldingsskjema til forbund i LO

Nå kan du melde deg direkte inn i et LO-forbund. Fyller du inn - og underskriver - dette skjemaet, sørger LO for at du blir medlem av det forbundet som passer for ditt yrke i den sektoren du arbeider i.