Fagforbundet Flatanger

Fagforeningas forside arkiv

Mat er helse i Råkvåg

Beboerne på Råkvåg aldersheim i Rissa kommune lider ingen nød. Der står Dagrun og Bente over grytene med lidenskap for maten og tryller frem gode og sunne måltider til beboerne.

Fagforbundet på hjul

Bobilen er klar, Fagforbundet Sør-Trøndelag vil i de neste 2 ukene turnere hele fylket, samtlige 25 kommuner og mange flere arbeidsplasser. Det vil bli torgarrangement og liv og røre. Målet er å få folk til å bruke stemmeretten sin.

Hovedtariffoppgjøret 2016 - Tariffkonferansen

Debattheftet for 2016 er sendt ut til alle som mottar OSS tillitsvalgte. Heftene er plastpakket og kommer i samme sending. Det er mulig å bestille flere på intern.post@fagforbundet.no.

Synlig over hele fylket

Fagforeningene har vært synlig over hele fylket denne første av årets to Fagforbundsuker. Alt fra natursti til matpakkeutdeling har preget aktivitetene.

Fylkesmøte avsluttet

Fylkesmøte vedtok budsjett, uttalelser og diskuterte tariff siste dag av fylkesmøte.

Nytt fylkesstyre er valgt

Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad fikk fornyet tillitt i likhet med nestleder Gunn Elin Flakne og de andre som ønsket det i fylkesstyret.

Fylkesmøte er igang

Det 6. ordinære fylkesmøte er i gang i vakre omgivelser på Røros. Åpning og innledning fra Arbeidsutvalget i Fagforbundet har satt forsamlingen i gang.

Leder og hovedtillitsvalgt samling

Fagforeningene i Sør-Trøndelag har vært samlet i to dager til konferanse, der de satte store tema som kommunereform, konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping på dagsorden.

Fotballturnering for Qatararbeiderne

6. juni samles fagbevegelsen i Trøndelag til fotballturnering til støtte for arbeiderne som bygger VM stadioner til Qatar VM 2022 under slavelignende forhold. Bli med på Fagforbundet sitt lag og støtt kampen du også!

Nettverksmøte sykepleiere

Seksjon helse og sosial(SHS) inviterer til nettverksmøte for sykepleiermedlemmer. dette vil finne sted på Quality Panorama Hotell, Tiller 24.02.2015 kl. 16.00.